Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

V.V. Rijsoord heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld die aanspreekpunt zijn voor leden en andere betrokkenen bij incidenten op het gebied van wangedrag, seksuele intimidatie en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt.

De vertrouwenscontactpersonen kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. De vertrouwenscontactpersonen behandelen de verkregen informatie strikt vertrouwelijk, met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico’s voor derden dreigt. De vertrouwenspersoon maakt (indien de aard van de melding hierom vraagt) anoniem melding van een incident aan de voorzitter en bespreekt eventuele vervolgacties. Elke vervolgactie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt.

Mochten er zaken zijn, die je wil bespreken of aanhangig maken, dan kun je contact opnemen met Michelle of Ardi:

Michelle Commijs

06 – 36 18 766

vertrouwenscontactpersoon@vv-rijsoord.nl

Ardi Huizer

06 – 51 39 52 80

vertrouwenscontactpersoon@vv-rijsoord.nl