Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

V.V. Rijsoord wil haar leden een veilige omgeving bieden. Helemaal uitsluiten dat er iets gebeurt bij de club kun je natuurlijk nooit, maar we willen er wel alles aan doen om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor onze leden. Daarom vragen we met ingang van het seizoen 2018-2019 voor alle trainers, leiders, verzorgers en kantinemedewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag aan.

Gezien de landelijke aandacht voor het onderwerp ‘veiligheid’ is dit een logische stap. Gelukkig is er bij V.V. Rijsoord geen directe aanleiding maar we willen als vereniging laten zien dat wij staan voor een sportief en veilig verenigingsleven.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het uitvoeren van de functie. In dit geval het werken met minderjarigen bij V.V. Rijsoord. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

V.V. Rijsoord neemt de veiligheid van haar leden serieus en vraagt vrijwilligers om medewerking te verlenen bij het aanvragen van een VOG. Zo willen we de kans op ongewenst gedrag en seksuele intimidatie op de club verkleinen. Als het om onze kinderen gaat kunnen we tenslotte niet voorzichtig genoeg zijn.

Bij het aanvragen van een gratis VOG maken we gebruik van de diensten van NOC*NSF.