Stagebeleid

Stagebeleid van V.V. Rijsoord


V.V. Rijsoord is een voetbalvereniging in Ridderkerk waar zowel prestatiegerichte als recreatief ingestelde spelers terecht kunnen. Wij zetten plezier in het spel voorop en hebben een gezonde ambitie om zo hoog mogelijk te spelen. Daarbij houden wij oog voor en rekening met ieders kwaliteiten en geven we spelers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

In het begeleiden en trainen van teams wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, ouders, jeugdleden en andere betrokken clubmensen. Ook bieden wij stageplaatsen aan leerlingen die een sportgerelateerde opleiding of studierichting doen. Om dit in goede banen te leiden hebben we een stagecoördinator aangesteld in de persoon van Michtell Pol. Mitchell is in het bezit van het certificaat KNVB TC3 en is vanaf zijn 5e jaar lid van V.V. Rijsoord. Hij kent het reilen en zeilen binnen de club als geen ander.

Structuur
Hiërarchisch gezien valt de stagecoördinator onder verantwoordelijkheid van de jeugdvoorzitter. De stagecoördinator begeleidt op zijn beurt de stagebegeleiders (in het geval van V.V. Rijsoord zijn dit vaak ouders of vrijwilligers die trainer/coach zijn).

Takenpakket stagecoördinator
– Aanspreekpunt binnen de vereniging voor de stagiair en de stagebegeleiders.
– Begeleid en informeert de stagebegeleiders.
– Heeft contact met de begeleiders van de scholen die stagiaires leveren.
– Inventariseert de behoefte aan stageplaatsen en adviseert en begeleid waar nodig als er knelpunten zijn.

Uitgangspunten van een stage
– V.V. Rijsoord wil een concrete bijdrage leveren aan het opdoen van relevante sportieve praktijkervaring van studenten.
– Door het bieden van stageplaatsen wordt V.V. Rijsoord gevoed met nieuwe en actuele kennis.
Wij zien een stage als een win-win.

Stagemogelijkheden
– Assisteren bij het geven van trainingen aan (jonge) jeugdteams.
– Begeleiden en coachen van teams tijdens wedstrijden.
– Coördineren van activiteiten binnen V.V. Rijsoord.
– Het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten binnen V.V. Rijsoord zoals een open trainingsavond om jeugdleden te werven.
– Het opzetten, coördineren of meehelpen bij projecten zoals een schoolvoetbal-toernooi in samenwerking met S&W.

Wat kan je als stagiair verwachten van V.V. Rijsoord?
– Je kan sportieve vakkennis opdoen.
– Je krijgt goede begeleiding van je stagebegeleider en de stagecoördinator.
– V.V. Rijsoord heeft voor vrijwilligers en stagiaires een collectieve verzekering afgesloten.

Wat verwacht V.V. Rijsoord van jou als stagiaire?
– Een zelfstandige werkhouding.
– Goed contact met je stagebegeleider en de coördinator over je leerdoelen, je werkzaamheden en je aanwezigheid op de club.
– Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces en de bijbehorende stage-opdrachten.
– Je gaat vertrouwelijk om met de privacy regels en met organisatiegevoelige informatie.
– Ziekmeldingen doe je bij je stagebegeleider en als hij/zij niet bereikbaar is bij de stagecoördinator.

Begeleiding 

De stagecoördinator heeft het overzicht van alle stageplekken en stagelopers binnen V.V. Rijsoord. Ook heeft hij in beeld welke specifieke kwaliteiten bij stagebegeleiders aanwezig zijn, zodat koppelingen op maat gemaakt kunnen worden en de stagiair zijn of haar leerdoelen behaalt. Naast het kennismaken, koppelen en coördineren van stages, wordt de coördinator ingezet bij situaties die niet lekker lopen, hij is op de hoogte en grijpt waar nodig in.

Naast de begeleiding van mensen op de club, heeft de coördinator contacten met docenten van de school. Aan het toekennen van een stageplek gaat altijd een kennismakingsgesprek vooraf. Hierin worden ook de leerdoelen besproken en getoetst of deze haalbaar zijn binnen onze club. De stagiaire krijgt gedurende de stageperiode regelmatig feedback, gericht op de leer- en ontwikkeldoelen van de stagiaire. 


Certificering
De secretaris onderhoud contacten met de certificeringsorganisatie en draagt, in nauw overleg met de stagecoördinator, zorg voor het voortzetten van de certificeringen en het up-to-date houden van het beleidsplan.