Renovatieplan

Renovatie kleedkamers en toiletten

Dat de renovatie van onze kleedkamers en toiletten geen overbodige luxe is hoeven we niemand uit te leggen. Na ruim dertig jaar intensief gebruik zijn ze aan een grondige opknapbeurt toe. Daarom gaan we de kleedkamers en toiletten duurzaam renoveren volgens de richtlijnen van de KNVB.

Hieronder geven we een update en schetsen we de route voor de komende zomermaanden.

Zoals je waarschijnlijk weet was de obligatielening in no time volgestort en inmiddels zijn in een razend tempo de obligaties geïnd. Dit levert ook nog eens een fantastische verdubbeling op. Prachtig om die betrokkenheid bij de club zo te voelen. Zo wordt het echt een project van en door ons allemaal.
 

Work in progress
Stedin is al langs geweest om het elektra aan te passen. De nieuwe stoppenkast is besteld en wordt in augustus geleverd en aangesloten. We zijn in onderhandeling over 2 mobiele kleedkamers die in verbinding staan met een aparte douche unit. Deze gaan we plaatsen (toestemming bij de gemeente is aangevraagd) zodat we vanaf oktober steeds per 2 kleedkamers kunnen verbouwen.

Ligt het in die tussentijd stil? Zeker niet! Per kleedkamer worden de specificaties uitgewerkt van wat nodig is. Er wordt onderhandeld en in detail gepland met de aannemer en de komende weken wordt deze aannemer in contact gebracht met leveranciers en enthousiaste partijen die zich hebben gemeld en iets voor ons willen betekenen. Dit proces willen we zorgvuldig doen, om straks niet voor verrassingen te komen staan. Want je weet hoe het kan gaan bij een verbouwing…

De subsidie-aanvraag, die in mei is ingediend, is volledig en in behandeling. Hier verwachten we – gezien de vakantieperiode – eind augustus meer over te horen. Met Softs zijn we in gesprek voor het plaatsen van de zonnepanelen. Kortom… tijdens de vakantie is er nog voldoende bedrijvigheid.

Via e-nieuwsbrieven, de website en social media houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

Heb je ideeën, wil je meedenken, wil je meewerken of heb je vragen? Spreek dan een van de mensen uit de projectgroep aan of stuur een mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl.

Impressie

 

 

Planning op hoofdlijnen

Juli 2019 – Elektra aanpassen

Augustus 2019 – Plaatsen en inrichten groepenkast, voorbereiden plaatsing zonnepanelen

September 2019 – Basis op orde brengen, plaatsen mobiele kleedruimten en douche unit

Oktober 2019 – Start verbouwing per 2 kleedkamers

Fondsenwerving – stand juli 2019

Eigen acties – 17.838 euro

Rabobank Coöperatiefonds – 9.488 euro

Club van 100 – 2.475 euro

Sponsoring – 10.000 euro

Giften – 975 euro

Periodieke schenkingen – 1.600 euro (5 jaar lang)

Obligatielening – volgestort met 78.000 euro 

Verdubbeling obligatielening door 2 sponsoren

Subsidie aanvraag – in behandeling bij overheid

 

Projectorganisatie

Stuurgroep

Ramon de Borst – Voorzitter

Piet van der Meulen – Penningmeester

Gerda Kranendonk – Secretaris

Sander Aupperlee – Projectmanager renovatie

Technische projectgroep

Piet van der Meulen – Penningmeester

Sander Aupperlee – Facility manager

Rene Bestebreurtje – Adviseur bouwkundige zaken

Ruud Baartman – Adviseur elektrotechnische zaken

Chris van Essen – Adviseur Werktuigbouwkundige & sanitaire installaties

Robin Smith – Interieurarchitect

 

Financiële projectgroep

Gerda Kranendonk – Marketing en fondsenwerving

Ruud Schmidt – Financieel directeur Rederij de Jong

Perry Freriks – Directeur De Schouw

Leon van der Hoek – HR Manager en lid ledenraad Rabobank