Renovatieplan

Renovatie kleedkamers en toiletten

Dat de renovatie van onze kleedkamers en toiletten geen overbodige luxe is hoeven we niemand uit te leggen. Na ruim dertig jaar intensief gebruik zijn ze aan een grondige opknapbeurt toe. Daarom heeft het bestuur de opdracht gegeven om een renovatieplan uit te werken met de opdracht om duurzaam te verbouwen en volgens de richtlijnen van de KNVB.

Gelukkig stonden er enthousiaste vrijwilligers op om mee te denken en doen. Dit heeft geresulteerd in een financieel en technisch plan van aanpak. Op hoofdlijnen is dit plan goedgekeurd op de ALV in oktober 2018. De komende maanden wordt het plan in detail uitgewerkt en worden fondsen geworven voor de realisatie.

Via e-nieuwsbrieven, de website en social media houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

Heb je ideeën, wil je meedenken, wil je meewerken of heb je vragen? Spreek dan een van de mensen uit de projectgroep aan of stuur een mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl.

Impressie

 

 

Planning op hoofdlijnen

November 2018 – Start subsidies en financiering aanvragen

November 2018 – Technisch ontwerp maken

December 2019 – Offertes opvragen

Maart 2019 – Financieel plan compleet

Maart 2019 – Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Mei – Augustus 2019 – Uitvoeren renovatie

 

Projectorganisatie

Stuurgroep

Ramon de Borst – Voorzitter

Piet van der Meulen – Penningmeester

Gerda Kranendonk – Secretaris

Sander Aupperlee – Projectmanager renovatie

Technische projectgroep

Piet van der Meulen – Penningmeester

Sander Aupperlee – Facility manager

Rene Bestebreurtje – Adviseur bouwkundige zaken

Ruud Baartman – Adviseur elektrotechnische zaken

Chris van Essen – Adviseur Werktuigbouwkundige & sanitaire installaties

Robin Smith – Interieurarchitect

 

Financiële projectgroep

Gerda Kranendonk – Marketing en fondsenwerving

Ruud Schmidt – Financieel directeur Rederij de Jong

Perry Freriks – Directeur De Schouw

Leon van der Hoek – HR Manager en lid ledenraad Rabobank