Lid worden

Lid worden

Persoonlijke gegevens
Vul de onderstaande gegevens in om u aan te melden:
Zo ja, vul dan je KNVB nummer in
V.V. Rijsoord publiceert team- of wedstrijdfoto's waarop je herkenbaar in beeld kunt komen in gedrukte publicaties, de website of onze social media kanalen. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je dit kenbaar maken via redactie@vv-rijsoord.nl.
De gegevens op dit formulier worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen in ons ledenbestand in verband met alle verenigingsactiviteiten. De gegevens worden doorgegeven aan de KNVB om je aan te kunnen melden als lid. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.
reCAPTCHA is required.