Informatie voor leden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het meest recente Rijsoord nieuws

Ik ga akkoord met het Privacy Statement van V.V. Rijsoord

reCAPTCHA is required.

Informatie voor leden

Als iedereen de huis- en gedragsregels in acht neemt hebben we allemaal een sportief en gezellig seizoen. Daarom hebben we de belangrijkste zaken hieronder samengevat. Voor vragen en/of opmerkingen kan je per mail contact opnemen met het bestuur van V.V. Rijsoord.

Lid worden

Op dit moment is er bij V.V. Rijsoord helaas een ledenstop. Klik hier voor meer informatie.

Kleding

Sponsorkleding en tassen mogen alleen gedragen worden op wedstrijddagen en worden aan het eind van de competitie ingenomen. Beschadigde kleding en tassen moeten eerst gerepareerd worden. Moedwillig aangebrachte schade en/of zoekgeraakte kleding kan op de veroorzaker verhaald worden. De jeugdteams vallen onder het kledingsponsorplan. Ieder jeugdteam ontvangt aan het begin van het seizoen de benodigde tenues. De (senioren) teams zonder sponsorkleding worden geacht in het clubtenue te spelen. Clubkleding kan via de club bij Kelme besteld worden.

Contributie en spelerspas

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van de speler. Op deze pagina vind je de actuele contributieprijzen per leeftijdscategorie. Ook niet-spelende leden hebben een contributieplicht.

Vanaf JO-12 werkt de KNVB met digitale spelerspassen. Deze worden via Sportlink en de Wedstrijdzaken app ge-upload. De KNVB en het bestuur van V.V. Rijsoord benadrukken dat de digitale foto een portretfoto van goede kwaliteit moet zijn. Dit om teleurstellingen in het veld te voorkomen op het moment dat de scheidsrechter de link tussen speler en foto niet kan maken.

De contributie wordt in vier termijnen (per kwartaal) automatisch geïncasseerd. Als de contributie niet voldaan is, wordt hierover contact met je opgenomen. Indien nodig kan er een betalingsregeling gemaakt worden met de penningmeester

Voldoe je, ondanks de aanmaning, je contributie niet, dan volgt er een tweede aanmaning. Wanneer hier niet op gereageerd wordt geeft het bestuur van V.V. Rijsoord de incasso uit handen en leggen we een train- en speelverbod op. Dit wordt ook kenbaar gemaakt bij de betreffende trainer/leider of aanvoerder.

Contributie voor het seizoen 2022/2023:

Senioren: € 239,-
35+ (7tegen7): € 161,-
Dames: € 239,-
Niet spelend en Walking Football: € 123,-
Begunstiger: € 95,-
Geregistreerd vrijwilliger: € 40,-
JO15 – JO19: € 174,-
JO-8 – JO14: € 151,-
MINI T/M JO7: € 106,-

Voor de jeugd geldt een jaarlijkse bijdrage aan het kledingplan van € 20,- (voor seizoen 2022-2023). Deze wordt in de eerste contributierun van het seizoen meegenomen.

Lidmaatschapskaart 

Senioren ontvangen een lidmaatschapskaart. Deze geeft toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal. Zonder lidmaatschapskaart worden de geldende entreekosten in rekening gebracht. Jeugdleden hebben gratis toegang tot wedstrijden van het eerste elftal.

Boetes/schorsingen

De door de KNVB opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder. Als de boetes niet worden betaald, kan het bestuur een speelverbod opleggen aan de speler. Naast schorsingen door de KNVB kan het bestuur voor ongewenst gedrag ook schorsingen en/of een speelverbod opleggen aan individuele leden.

Uit het veld gestuurd
Bij V.V. Rijsoord is het regel dat als spelers die vanaf de junioren uit het veld worden gestuurd, ze de daaropvolgende zaterdag een jeugdwedstrijd moeten fluiten. De betreffende speler mag pas weer een wedstrijd spelen als hij/zij een jeugdwedstrijd heeft gefloten.

Om een jeugdwedstrijd te fluiten dient de betreffende speler zich te melden bij Wim Vaandrager (wedstrijdsecretaris jeugd). Het is de bedoeling dat jeugdtrainers en aanvoerders (voor de senioren) erop toezien dat de regel wordt nageleefd. Ook vanuit het bestuur wordt dit nauwgezet gevolgd.

Gedragsregels

 • Van alle leden wordt gedrag verwacht dat past binnen de maatschappelijke normen en waarden.
 • Er wordt niet gediscrimineerd, gepest, gescholden of ruzie gezocht.
 • Wij blijven altijd netjes tegen de scheidsrechter en grensrechter.
 • Wij blijven altijd positief denken en sportief voetballen ook als wij achter staan.
 • Eventuele sponsorkleding mag uitsluitend op wedstrijddagen gedragen worden.
 • De voetbalspullen (schoenen en kleding) zijn netjes verzorgd.
 • Bij de allerkleinsten kunnen ouders helpen met aankleden en douchen. Tijdens de rust zijn er geen ouders in de kleedkamer.
 • Onze toeschouwers moedigen onze spelers op een positieve wijze aan.
 • Uitsluitend de leiders geven aanwijzingen m.b.t. de speelwijze.
 • Na de trainingen en na de wedstrijden moet je douchen! Neem badslippers mee.
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de wedstrijden en trainingen.
 • Tijdens de wedstrijden en trainingen is het dragen van sieraden verboden.
 • Alcohol – en drugsgebruik/roken is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens en rondom trainingen, wedstrijden en in de kleedkamers.
 • Tegen oneerbaar taalgebruik tegen een scheidsrechter, tegenstander en toeschouwers zal het bestuur maatregelen nemen. Bij pesten van medeleden/-spelers zullen de betrokken ouders worden aangesproken. Moedwillig aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van V.V. Rijsoord worden verhaald en kan leiden tot een speelverbod en/of voordracht voor royement van het lidmaatschap.

Overige huisregels 

Bij wedstrijden is V.V. Rijsoord verplicht de regels van de KNVB op te volgen. Dit houdt in dat consumptie van zwakalcoholische dranken bij de overkapping alleen uitgeschonken worden in plastic bekers en alleen genuttigd mogen worden op het terras bij het hoofdveld. Niet alcoholische dranken, die buiten het terras genuttigd mogen worden, worden ook uitgeschonken in plastic bekers.

 • In de kantine en kleedkamers is het niet toegestaan om zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen.
 • De kleedkamers worden na een training of wedstrijd schoon achtergelaten (de leider en/of trainer ziet hierop toe):
  • Het is niet toegestaan schoenen tegen muren en plafond schoon te slaan.
  • Het is verboden om afvoeren moedwillig te verstoppen, zodat overstromingen ontstaan.
  • Na het douchen worden alle kranen dichtgedraaid.
  • Douchen is verplicht na iedere training en/of wedstrijd.
  • Afgeraden wordt om waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten. V.V. Rijsoord is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

Voor de ouders

 • Het is gewenst dat ouders aanwezig zijn bij wedstrijden. De pupillen, maar ook de junioren vinden het leuk als de ouder(s) komen kijken naar de wedstrijd.
 • Voetbal is een teamsport. Het is daarom belangrijk dat spelers in principe altijd mee doen met een wedstrijd. Vervoersproblemen kunnen in overleg met trainer en/of leider besproken en opgelost worden. 
 • Tip: probeer bij uitwedstrijden zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden of maak een vervoerspoule.
 • Ouders zijn voor, tussen of na de wedstrijd niet in de kleedkamer. Bij de JO6 – JO9 is het toegestaan om kinderen te helpen met aankleden. Verlaat de kleedkamer zodra iedereen klaar is, zodat de begeleiding met de voorbereiding van de wedstrijd kan beginnen. Na de wedstrijd kunnen ouders van de JO6 – JO9 kinderen helpen met douchen en aankleden.
 • Ouders vervullen een voorbeeldfunctie. Scheldpartijen richting scheidsrechter, begeleiding, tegenpartij of (eigen) kinderen zijn niet toegestaan.
 • Alles is bespreekbaar met de teamleider op een respectvolle wijze en bij voorkeur onder vier ogen.

Opzeggen

Uiteraard hoopt V.V. Rijsoord dat spelers bij de club blijven voetballen, maar wil je toch stoppen met voetballen laat dit dan weten. Let op: Je dient altijd schriftelijk op te zeggen! Dit kan per mail aan de ledenadministratie of per brief naar V.V. Rijsoord, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 2017, 2980 CA RIDDERKERK. Andere vormen van verzoeken tot opzegging of overschrijving, bijvoorbeeld door een bericht aan je trainer, zijn niet geldig. 

Een overschrijving moet volgens KNVB-regels in het lopende voetbalseizoen worden doorgegeven. Indien het verzoek voor overschrijving niet tijdig (voor het einde van een kwartaal) bij V.V. Rijsoord binnen is, loopt het lidmaatschap (en daarmee de contributie) automatisch met één periode (kwartaal) door. V.V. Rijsoord bevestigt schriftelijk het verzoek van opzegging.

Afmelden voor wedstrijden en trainingen

We verwachten van leden dat zij alle trainingen en wedstrijden bijwonen. Het is verplicht om verhinderingen te melden bij de trainer en/of leider. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden. Indien leden niet op komen dagen, zonder afmelding, dan is de trainer en/of leider gemachtigd om (straf)maatregelen te nemen.

Mutaties

Een goed kloppende ledenadministratie is van groot belang voor de vereniging. Geef wijzigingen in je adres, telefoonnummer of e-mailadres zo snel mogelijk per mail door aan de ledenadministratie. Zodra de wijzigingen bij de ledenadministratie binnen zijn worden deze direct verwerkt. Daar kun je ook terecht bij vragen en/of  voor meer informatie.

Overschrijven

Kom je van een andere vereniging of wil je overstappen naar een andere vereniging? Regel dan tijdig je overschrijving. Indien het verzoek voor overschrijving niet op tijd bij V.V. Rijsoord binnen is, loopt het lidmaatschap (en daarmee de contributie) automatisch met één periode (kwartaal) door. V.V. Rijsoord bevestigt schriftelijk het verzoek van overschrijving.

Voetbal je nu niet, maar ben je korter dan 3 jaar geleden lid geweest bij een andere vereniging, dan is dat volgens KNVB-norm een overschrijving.

Overschrijven naar V.V. Rijsoord
Kom je van een andere vereniging en wil je overschrijven naar V.V. Rijsoord? Haal dan eerst bij je huidige club een overschrijvingsformulier (of pupillenverklaring voor pupillen) op. Laat dit invullen bij je oude vereniging en ondertekenen. Daarna kun je het overschrijvingsformulier en de ledenmutatiekaart (LMK) bij de ledenadministratie afgeven. Je kunt je als lid aanmelden via het digitale inschrijfformulier van de KNVB. Het vakje Algemeen/Veld is al ingevuld. Vul de overige gegevens aan en klik op ‘Meld je aan als lid’. Het digitale formulier komt bij de Ledenadministratie die contact met je opnemen.

Overschrijven naar andere voetbalvereniging
Overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk als alle financiële verplichtingen (contributie, boetes) aan V.V. Rijsoord voldaan zijn en eventuele sponsorpakketten (tassen, kleding) zijn ingeleverd. Wanneer je in de zomervakantie spijt krijgt van de overschrijving en dit ongedaan wenst te maken, dan kan dat zolang je maar geen beker- of competitiewedstrijd hebt gespeeld bij je nieuwe club. Voor advies hierover, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap in verband met overschrijven naar een andere voetbalvereniging dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan per mail aan de ledenadministratie of per brief naar V.V. Rijsoord, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 2017, 2980 CA RIDDERKERK. Andere vormen van verzoeken voor overschrijven zijn niet geldig. 

Behalve het verzoek van overschrijven, moet je een ingevuld overschrijvingsformulier halen bij de club waar je wilt gaat spelen en contact opnemen met de ledenadministratie. Je nieuwe club moet dit formulier goedkeuren. V.V. Rijsoord zal vervolgens opgeven dat alles is betaald en kleding is ingeleverd. Indien contributie en/of boetes niet zijn betaald, of de kleding is niet ingeleverd, keurt V.V. Rijsoord de overschrijving niet goed.

Alcoholverbod

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende dranken op 18 jaar. Aan jongeren onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Dat geldt uiteraard ook in de kantine van V.V.Rijsoord.

Verder mogen per 1 januari 2014 jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Dat geldt ook voor ons sportpark. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Op trainingsavonden voor 18.00 uur en op zaterdag tot 12:00 uur wordt geen alcohol geschonken in de kantine van V.V. Rijsoord.

Alcoholgebruik in kleedkamers is niet toegestaan.

Rookverbod

Voor ons hele sportpark geldt met ingang van het seizoen 2021/2022 een rookverbod. V.V. Rijsoord is – net als andere sportclubs – een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We geven kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom is ons sportpark rookvrij. Zo bieden we iedereen een gezonde en veilige sportomgeving. Natuurlijk is en blijft iedereen welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn, de kantine en de overkapping zijn rookvrij.

Huishoudelijk reglement 

Bekijk het huishoudelijk reglement