Jeugdplan

Jeugdplan 2015-2025

 
Dit jeugdplan is de rode draad bij het opleiden van de jeugd. Het wordt onder de aandacht gebracht om op die manier gestalte te geven aan de voetbalvisie die voor een gedeelte al is gevormd, maar nog verder ontwikkeld zal moeten worden. Zowel het jeugdplan als het technisch opleidingsplan is een groeidocument. Dat wil zeggen dat het aangevuld en onderhouden moet worden door het bestuur jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren, de trainers en leiders.
 

Technisch Jeugd Opleidingsplan_2015_2025