Jeugd

In 2015 is een nieuw jeugdplan opgesteld voor de periode van de komende tien jaar. Dit technische jeugdplan is de rode draad bij het opleiden van de jeugd. Het wordt onder de aandacht gebracht om op die manier gestalte te geven aan de voetbalvisie die voor een gedeelte al gevormd is, maar nog verder ontwikkeld zal moeten worden. Het technisch jeugdplan is een groeidocument, dat wil zeggen dat het aangevuld en onderhouden moet worden door het bestuur jeugdcommissie, jeugdcoördinator, de trainers en leiders.

jeugdplan_2015_2025__1.pdf

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer informatie?

Neem contact op