Disclaimer

Disclaimer

Inhoud


V.V. Rijsoord spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij ernaar, dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is. V.V. Rijsoord behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website op ieder moment, zonder aankondiging, te wijzigen.

Privacy

Uit bezoek aan onze website verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van vragen of suggesties. Na afhandeling worden de verstrekte persoonsgegevens, indien u geen lid bent, vernietigd.

Klik hier voor ons Privacy Statement

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. V.V. Rijsoord behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan gebruik maken, stuur ons dan een e-mail. Het Nederlands recht is van toepassing.

Aansprakelijkheid


V.V. Rijsoord is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door V.V. Rijsoord of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. V.V. Rijsoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Fouten of onvolledige informatie


Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best onze website hiermee te verbeteren.

U kunt een mail sturen naar: secretaris@vv-rijsoord.nl.