Club

Recreatie en actief sporten neemt een steeds belangrijker plaats in bij de inwoners, en hun kinderen,van Ridderkerk en omliggende gemeentes. Voetbal speelt daarin van oudsher een grote rol. V.V. Rijsoord wil een aansprekende voetbalvereniging in de regio zijn waarbij voor het recreatieve voetbal op alle niveaus altijd met plezier getraind en gespeeld wordt. Voor het meer prestatiegerichte voetbal wordt in verschillende competities een blijvend hoog niveau gerealiseerd met als doel om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. Het eerste elftal fungeert als het vlaggenschip van de vereniging en is een stabiele eersteklasser.

Bij V.V. Rijsoord wordt nadrukkelijk gekeken naar de sportieve talenten van spelers. Spelers worden gericht begeleid in de ontwikkeling van die talenten en stromen tijdig door naar hogere niveaus. Investeren in de jeugd en talenten zijn o.a. belangrijke speerpunten bij V.V. Rijsoord. Het meerjarenbeleid van de vereniging is vast gelegd in het beleidsplan.

Maar er is bij V.V. Rijsoord meer dan voetballen! Er is een actief verenigingsleven, gedragen door supportersvereniging, bestuur en de Business Club. Daarnaast neemt VV Rijsoord ook een duidelijke en vooral zichtbare positie in de samenleving c.q. ten faveure daarvan. V.V. Rijsoord werkt op projectbasis gericht samen met scholen en zorginstellingen in de regio. Onderdeel hiervan kan zijn het inzetten van de spelers uit de A-selectie en/of de trainers voor bijvoorbeeld assisteren tijdens sportdagen en het deelnemen van trainers en spelers aan lesprojecten of voorleesochtenden. Verder is V.V. Rijsoord een actieve partner bij en voor Sport en Welzijn, op het gebied van sportstimulering en Brede School Ridderkerk.

Beleidsvoorstel

Lees het Beleidsvoorstel 2013 / 2014 van V.V. Rijsoord ›

Bestuur

V.V. Rijsoord werkt toe naar een klein, wendbaar en flexibel bestuur en bestaat dan alleen nog uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op dit moment bestaat het bestuur nog uit de volgende functionarissen:

Ramon de Borst Voorzitter V.V. Rijsoord Emo van Dijk Secretaris / Vice-Voorzitter V.V. Rijsoord Jan Zanen Penningmeest a.i. V.V. Rijsoord Lydia van Loon Wedstrijdsecretaris V.V. Rijsoord
Ramon de Borst Emo van Dijk Jan Zanen Lydia van Loon
Voorzitter Vice-Voorzitter Penningmeester a.i. Wedstrijdsecretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 0652 - 51 89 03 0180 - 43 24 69 0180 - 48 01 50 0180 - 42 26 78

Commissies
Direct onder het Bestuur, maar er geen deel van uitmakend, vallen verschillende commissies. Deze commissies dragen zorg voor (de begeleiding en/of uitvoering van) die operationele activiteiten van en voor V.V. Rijsoord welke niet vallen onder de directe verantwoording van de Technisch Directeur:

  • Wedstrijdsecretariaat/ledenadministratie
  • Jeugdcommissie
  • Supportersvereniging
  • Kantinebeheer
  • Onderhoud

De (voortgang van de) commissieactiviteiten wordt periodiek besproken in het Bestuurlijk Platform waaraan het Bestuur en de voorzitters/vertegenwoordigers van de commissies deelnemen. In dit overleg worden ook de besluiten ten aanzien van de operationele commissieactiviteiten genomen. Ook voor de commissies zal op dezelfde wijze als bij het Bestuur en in dezelfde periode verjonging en waar wenselijk uitbreiding worden gerealiseerd.

Vrijwilligers

V.V. Rijsoord kent een geweldig grote groep vrijwilligers die hun steentje bijdragen om de club draaiende te houden. Zonder al deze vrijwilligers kan V.V. Rijsoord eenvoudig niet bestaan. Voor Elkaar - Met Elkaar zorgt ervoor dat er een prettige klimaat heerst om het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken maar bovenal te houden. Bij V.V. Rijsoord kan iedereen doen wat hij/zij leuk vind waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden in beschikbare tijd.

Enthousiast geworden of benieuwd naar jouw mogelijkheden? Maak je interesse online bekend en er wordt snel contact met je opgenomen. Informatie opvragen kan altijd via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Natuurlijk kun je ook altijd even een vrijwilliger aanschieten voor meer informatie. Er is vast wel iemand binnen de vereniging die je kent.

Huishoudelijk reglement 

Bekijk het huishoudelijk reglement ›

Statuten

Bekijk de statuten ›