Club

Naleving van de huis- en gedragsregels zorgen ervoor dat iedereen een fijn en gezellig seizoen heeft. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent deze regels kan contact opgenomen worden met het bestuur van V.V. Rijsoord.

Bekijk het totale informatieboekje voor de jeugd en het informatieboekje voor senioren. Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste punten.

Lid worden

Nieuwe leden kunnen zich via het digitale formulier aanmelden bij V.V. Rijsoord. Het formulier is ook hier te downloaden. Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de ledenadministratie. De ledenadministratie regelt het ondertekenen van het formulier in de bestuurskamer en neemt de afspraken over de contributiebetaling met de speler (en ouders/verzorger) door. Na ondertekening van het inschrijfformulier is het lidmaatschap een feit.

Contributie en spelerspas

De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de speler. Zie onderstaand de actuele contributieprijzen aan per leeftijdscategorie. Ook niet-spelende leden hebben een contributieplicht.

Voor de pupillen in de D, C, B en A-teams is een recente pasfoto inleveren bij de ledenadministratie verplicht i.v.m. de spelerspas. De kosten van de KNVB-spelerspas worden eenmalig bij de contributie geïnd.

De contributie wordt in vier termijnen automatisch geïncasseerd. Als de contributie niet voldaan is, kan het bestuur een speelverbod opleggen. Een betalingsregeling is mogelijk en kan worden aangevraagd bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De contributie voor leden bedraagt in Euro's – seizoen 2015/2016:

Senior: 200,00 euro
35+ (7tegen7): 130 euro
ABC-junior: 140 euro
Pupil: 120 euro
Kabouter: 85 euro
Niet spelend: 95 euro
Begunstiger: 75 euro

De kosten voor een KNVB-spelerspas bedragen in seizoen 2014/2015 €2,75 en wordt eenmalig bij de verschuldigde contributie van het lopende seizoen in rekening gebracht. Informatie over of inleveren van de spelerspas voor senioren en dames: Lydia van Loon. Voor de pupillen en junioren: Wim Vaandrager.

Lidmaatschapskaart 

Lidmaatschapskaart geeft toegang tot de wedstrijden van het eerste elftal. Zonder lidmaatschapskaart kan iemand niet toegelaten worden.

Kleding

Sponsorkleding en tassen mogen alleen gedragen worden op de wedstrijddag en worden aan het eind van de competitie ingenomen. Beschadigde kleding en tassen moeten worden gerepareerd. Moedwillige aangebrachte schade en/of zoekgeraakte kleding kan op de veroorzaker worden verhaald. De overige teams zonder sponsorkleding worden geacht in het clubtenue te spelen, waarbij het nieuwe tenue de voorkeur verdient. Clubkleding kan via de webshop besteld worden.

Boetes/schorsingen

De door de KNVB opgelegd boetes worden verhaald op de overtreder. Als de boetes niet worden betaald, kan aan de speler door het bestuur een speelverbod worden opgelegd. Naast schorsingen door de KNVB kan het bestuur voor ongewenst gedrag ook schorsingen en/of een speelverbod aan individuele leden opleggen.

Gedragsregels

 • Van alle leden wordt gedrag verwacht dat past binnen de maatschappelijke normen en waarden.
 • Er wordt niet gediscrimineerd, gepest, gescholden of ruzie gezocht.
 • Wij blijven altijd netjes tegen de scheidsrechter en grensrechter.
 • Wij blijven altijd positief denken en sportief voetballen ook als wij achter staan.
 • Eventuele sponsorkleding mag uitsluitend op de wedstrijddag gedragen worden.
 • De voetbalspullen (schoenen en kleding) zijn netjes verzorgd.
 • Bij de allerkleinsten kunnen ouders helpen met aankleden en douchen. Tijdens de rust zijn er geen ouders in de kleedkamer.
 • Onze toeschouwers moedigen onze spelers op een positieve wijze aan.
 • Uitsluitend de leiders geven aanwijzingen m.b.t. de speelwijze.
 • Na de trainingen en na de wedstrijden moet je douchen! Neem badslippers mee.
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de wedstrijden en trainingen.
 • Tijdens de wedstrijden en trainingen is het dragen van sieraden verboden.
 • Alcohol – en drugsgebruik/roken is voor geen enkele jeugdspeler toegestaan tijdens en rondom trainingen, wedstrijden en in de kleedkamers.
 • Tegen oneerbaar taalgebruik tegen een scheidsrechter, tegenstander en toeschouwers zal het bestuur maatregelen nemen. Bij pesten van medeleden/-spelers zullen de betrokken ouders worden aangesproken. Moedwillig aangebrachte beschadigingen aan eigendommen van V.V. Rijsoord wordt verhaald en kan leiden tot een speelverbod en/of voordracht voor lidmaatschapsroyement.

Alcoholverbod

Vanaf 1 januari 2014 ligt de leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcoholhoudende drank bij 18 jaar. Iedereen onder de 18 mag vanaf die datum dus geen alcoholhoudende drank verkocht worden. Dat geldt uiteraard ook voor in de kantine van V.V.Rijsoord.

Verder mogen per 1 januari 2014 jongeren onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen, in stationshallen, in parkeergarages enz. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze op deze plaatsen wel alcohol bij zich hebben.

Op trainingsavonden voor 18.00 uur en op zaterdag tot 12:00 uur wordt geen alcohol geschonken in de kantine van V.V. Rijsoord.

Alcoholgebruik in kleedkamers is niet toegestaan.

Rookverbod

Voor alle gebouwen (ook kleedkamers!) geldt een rookverbod. Tevens is het niet toegestaan om tijdens de wedstrijden langs de lijn te roken. Als gevolg van toekomstige wettelijke bepalingen kan het rookverbod worden uitgebreid.

Overige huisregels 

Bij wedstrijden is V.V. Rijsoord verplicht de regels van de KNVB op te volgen. Dit houdt in dat consumptie van zwakalcoholische dranken alleen uitgeschonken worden in plastic bekers en alleen genuttigd mogen worden op het terras bij het hoofdveld. Andere dranken, die buiten het terras genuttigd mogen worden dienen ook uitgeschonken te worden in plastic bekers.

 • In de kantine en kleedkamers is het niet toegestaan om zelf meegebracht eten en drinken te nuttigen.
 • De kleedkamers worden na een training of wedstrijd schoon achtergelaten (leider en/of trainer ziet hierop toe):
  • het is niet toegestaan schoenen tegen muren en plafond schoon te slaan.
  • Het is verboden om afvoeren moedwillig te verstoppen, zodat overstromingen ontstaan.
  • Na het douchen worden alle kranen dichtgedraaid.
  • Douchen is verplicht na iedere training en/of wedstrijd.
  • Afgeraden wordt om waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten. V.V. Rijsoord is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

Voor de ouders

 • Het is gewenst dat ouders aanwezig zijn bij wedstrijden. De pupillen, maar ook de junioren vinden het leuk als de ouder(s) komen kijken naar de wedstrijd.
 • Voetbal is een teamsport. Het is daarom belangrijk dat spelers in principe altijd mee doen met een wedstrijd. Vervoersproblemen kunnen in overleg met trainer en/of leider besproken en opgelost worden. 
 • Tip: probeer bij uitwedstrijden zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden of maak een vervoerspoule.
 • Ouders zijn voor, tussen of na de wedstrijd niet in de kleedkamer. Bij de Mini F en F-pupillen is het toegestaan om de kinderen te helpen met aankleden, maar verlaten de kleedkamer zodra iedereen klaar is en kan de begeleiding met de voorbereiding van de wedstrijd beginnen. Na de wedstrijd kunnen ouders van de Mini F en F-pupillen de kinderen helpen met douchen en aankleden.
 • Ouders vervullen een voorbeeldfunctie. Scheldpartijen richting scheidsrechter, begeleiding, tegenpartij of (eigen) kinderen zijn niet toegestaan.
 • Alles is bespreekbaar met de begeleiding van het team van de speler op een respectvolle wijze en bij voorkeur onder vier ogen.

Afmelden voor wedstrijden en trainingen

Van leden wordt verwacht dat zij alle trainingen en wedstrijden bijwonen. Het is verplicht om onverhoopte verhinderingen te melden bij de trainer en/of leider. Dit geldt voor trainingen en wedstrijden. Bij niet op komen dagen, zonder afmelding, voor trainingen en wedstrijden is de trainer en/of leider gemachtigd om (straf)maatregelen te nemen.

Mutaties

Een goed kloppende ledenadministratie is van groot belang voor de vereniging. Geef wijzigingen omtrent je adres, telefoonnummer of e-mailadres zo snel mogelijk door via het mutatieformulier. Het formulier is ook hier te downloadenDe wijzigingen worden dan direct naar de ledenadministratie verzonden. Voor vragen en/of meer informatie over mutaties kun je per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan de ledenadministratie stellen.

Overschrijven

Kom je van een andere vereniging of wil je overstappen naar een andere vereniging? Regel tijdig je overschrijving. Indien het verzoek voor overschrijving tijdig bij V.V. Rijsoord ontvangen is, loopt het lidmaatschap (en daarmee de contributie) automatisch met één jaar door. V.V. Rijsoord bevestigd schriftelijk het verzoek van overschrijving.

Voetbal je nu niet, maar ben je korter dan 3 jaar geleden lid geweest bij een andere vereniging, dan is dat volgens KNVB-norm een overschrijving.

Overschrijven naar V.V. Rijsoord
Kom je van een andere vereniging en wil je overschrijven naar V.V. Rijsoord? Haal eerst bij je huidige club een overschrijvingsformulier (of pupillenverklaring voor pupillen) op. Laat dit invullen bij je oude vereniging en ondertekenen en vraag ook om je spelerspas. Pas dan kun je zowel het overschrijvingformulier, spelerspas, een nieuwe pasfoto (geldt vanaf D-pupillen), de ledenmutatiekaart (LMK) en het aanmeldingsformulier van V.V. Rijsoord bij de ledenadministratie afgeven. Zonder inlevering van de oude spelerspas, senioren en dames bij Lydia van Loon en voor pupillen/junioren bij Wim Vaandrager inleveren, wordt een overschrijving door de KNVB niet goedgekeurd. 

Overschrijven naar andere voetbalvereniging
Overschrijving naar een andere vereniging is pas mogelijk als alle financiële verplichtingen (contributie, boetes) aan V.V. Rijsoord zijn voldaan en eventuele sponsorpakketten (tassen, kleding) zijn ingeleverd. Wanneer je in de zomervakantie spijt krijgt van de overschrijving en dit ongedaan wenst te maken, dan kan dat zolang je maar geen beker- of competitiewedstrijd hebt gespeeld bij je nieuwe club. Voor advies hierover, neem contact op met de ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap in verband met overschrijven naar een andere voetbalvereniging dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan per mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per brief naar V.V. Rijsoord, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 2017, 2980 CA RIDDERKERK, via het digitale formulier of download hier het formulier. Andere vormen van verzoeken voor overschrijven zijn niet geldig. 

Behalve het verzoek van overschrijven, moet je een ingevuld overschrijvingsformulier halen bij de club waar je wilt gaat spelen en contact opnemen met de ledenadministratie. Je nieuwe club moet dit formulier ondertekenen. V.V. Rijsoord zal vervolgens opgeven dat alles is betaald en kleding is ingeleverd. Indien contributie en / of boetes niet zijn betaald, of de kleding is niet ingeleverd, dan wordt er niet door V.V. Rijsoord getekend.

Opzeggen

Uiteraard hoopt V.V. Rijsoord dat er geen spelers vertrekken, maar om diverse redenen kan het zijn dat een lid wil stoppen met voetballen. Een opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren en kan per mail aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per brief naar V.V. Rijsoord, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 2017, 2980 CA RIDDERKERK, via het digitale formulier of download hier het formulier. Andere vormen van verzoeken voor overschrijven zijn niet geldig. 

Een overschrijving moet volgens KNVB-regels van het lopende voetbalseizoen worden doorgegeven. Indien het verzoek voor overschrijving niet tijdig bij V.V. Rijsoord ontvangen is, loopt het lidmaatschap (en daarmee de contributie) automatisch met één jaar door. V.V. Rijsoord bevestigd schriftelijk het verzoek van opzegging.

Huishoudelijk reglement 

Bekijk het huishoudelijk reglement.

Statuten

Bekijk de statuten.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer informatie?

Neem contact op