Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Incassomachtiging

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het inschrijfformulier, ga je akkoord met het automatisch incasseren van je contributie. De contributie wordt in vier termijnen geïncasseerd. De data worden door de penningmeester vastgesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen aanvangt, wordt de verschuldigde contributie van die betreffende termijn nog geïncasseerd.

Meetrainen

Overweeg je om lid te worden bij V.V. Rijsoord, dan mag je maximaal 4 keer gratis meetrainen. Dit mag alleen wanneer je het trainingsformulier volledig invult. Dit krijg je op de club uitgereikt. Je kunt je via de site ook alvast aanmelden, dan informeren we je vooraf over de trainingstijd. Na de proeftrainingen moet je besluiten of je je wilt inschrijven bij onze club. Totdat je officieel lid bent van V.V. Rijsoord, train je op eigen risico. Voor meer informatie of vragen kun je een mail sturen naar Mariëtte van den Hoek.

Uitschrijven

Over- of uitschrijven is pas mogelijk als alle financiële verplichtingen aan V.V. Rijsoord zijn voldaan en je eventuele sponsorpakketten (tassen, kleding) hebt ingeleverd. Bij een niet tijdige aanvraag van een over- of uitschrijving (de KNVB bepaalt ieder seizoen de uiterlijke datum van overschrijven) loopt de contributieverplichting voor de eerstvolgende termijn door. Je dient je uitschrijving per mail door te geven aan de ledenadministratie. Alleen schriftelijke opzeggingen (per mail) worden verwerkt in de administratie.

Aansprakelijkheid


V.V. Rijsoord is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het beschikbaar stellen van informatie via internet of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. V.V. Rijsoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Persoonlijke gegevens

De gegevens op de aanmeldformulieren worden opgenomen in ons ledenbestand in verband met alle verenigingsactiviteiten. Ze worden ook doorgegeven aan de KNVB, zodat je ook daar geregistreerd staat als lid en je gebruik kunt maken van handige apps zoals de Voetbal app en de Westrijdzakenapp (voor onder andere scheidsrechters, aanvoerders en teamleiders).

V.V. Rijsoord verwerkt de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Jonger dan 18 jaar?

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een ouder of voogd toestemming geven voor het lidmaatschap.