Algemene voorwaarden

Incassomachtiging

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het inschrijfformulier ga je akkoord met het automatisch incasseren van contributie.De contributie wordt in vier termijnen geïncasseerd. De data worden door de penningmeester vastgesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen aanvangt, wordt de verschuldigde contributie in één termijn geïncasseerd.

Meetrainen

Er mag alleen meegetraind worden bij een volledig ingevuld formulier. Er mag maximaal 4 keer worden meegetraind. Daarna wordt besloten of er ingeschreven wordt bij V.V. Rijsoord. Totdat de speler officieel lid is van V.V. Rijsoord, geschiedt trainen op eigen risico. 

Uitschrijven

Over- of uitschrijving is pas mogelijk als alle financiële verplichtingen aan V.V. Rijsoord zijn voldaan.
Bij een niet tijdige aanvraag van een over- of uitschrijving loopt de contributieverplichting voor volgend seizoen door. Over- of uitschrijving is pas mogelijk als eventuele sponsorpakketten (tassen, kleding) zijn ingeleverd.
Over - of uitschrijving dient naast dit formulier ook per mail of post aan het wedstrijdsecretariaat te gebeuren.

Indien jonger dan 18 jaar

Indien jonger dan 18 jaar dient ouder of voogd toestemming te geven. 

Persoonlijke gegevens

De gegevens op de aanmeldformulieren worden opgenomen in het ledenbestand in verband met alle verenigingsactiviteiten. De gegevens worden doorgegeven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid.