Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2023

RIJSOORD – Om korter op de bal te zitten als het gaat om het vaststellen van de contributie en de begroting voor volgend weizoen, hebben we naar aanleiding van de vorige Algemene Ledenvergadering in november, besloten deze voortaan 2 keer per seizoen te organiseren. In mei kijken we dan vooruit naar het aankomende seizoen eind oktober/begin november legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande seizoen.

De agenda voor 16 mei bevat de volgende hoofdpunten:

– Vaststellen contributie
– Goedkeuring begroting
– Update over de ledenstop in relatie tot de capaciteit op ons sportpark

Praat en denk ook mee en meld je aan via secretaris@vv-rijsoord.nlvoor de ALV op 16 mei om 20.30 uur in het kraaiennest.