Bestuur V.V. Rijsoord

Bestuur V.V. Rijsoord weer voltallig

RIJSOORD – Tijdens de ALV zijn de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de diverse vacatures gekozen. V.V. Rijsoord beschikt nu gelukkig weer over een voltallig bestuur, waarbij de functie van voorzitter de komende drie jaar wordt ingevuld als duobaan. Een mooie mix van mensen met ervaring op uiteenlopend gebied (her)start vol energie met het besturen van de bloeiende en groeiende vereniging én met het maken van plannen voor bijvoorbeeld het 100-jarig bestaan en een meerjarenplan, waarmee de club de komende jaren vooruit kan. Dat doen ze natuurlijk samen met de verschillende commissies die de club rijk is, talloze vrijwilligers en de leden en sponsoren.

Klik hier voor een overzicht van de verdeling van de portefeuilles van de bestuursleden. Heb je vragen, ideeën of wil je helpen … dan kun je bij de betreffende portefeuillehouder terecht.

Achter van links naar rechts:
Emo van Dijk (Technische zaken), Ramon de Borst (Voorzitter), Piet van der Meulen (Penningmeester), Marcel van Duffelen (Jeugdvoorzitter)
Voor van links naar rechts:
Sabrina Boekhout (Secretaris), Gerda Kranendonk (Voorzitter), Karin Vaandrager (Algemene zaken)