Algemene Leden Vergadering

ALV op 28 januari om 19.30 uur

RIJSOORD – Onder voorbehoud van de coronamaatregelen en de persconferentie op 25 januari plannen we de Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 28 januari om 19.30 uur.

Agenda:  

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag vergadering 8 november 2019 en financiële verantwoording 2021
 3. Afmeldingen
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Mededelingen
 7. Jaarverslag en financieel jaarverslag
 8. Vaststelling contributie 2022-2023
 9. Vaststelling begroting 2021-2022
 10. Bestuursverkiezing
  • Voorzitter – Ramon de Borst – (2e periode, jaar van aftreden oktober 2021)
  • Penningmeester – Piet van der Meulen (jaar van aftreden oktober 2023)
  • Secretaris – Vacature
  • Algemene zaken – Vacature
  • Technische zaken – Emo van Dijk – (jaar van aftreden oktober 2022)
  • Jeugdvoorzitter – Vacature
  • Verkiesbare kandidaten:
  • Algemene zaken: Karin Vaandrager
  • Secretaris: Sabrina Boekhout
  • Jeugdvoorzitter: Marcel van Duffelen
  • Voorzitter: Duo functie Ramon de Borst en Gerda Kranendonk(Tegen)kandidaten voor deze functies kunnen schriftelijk door 3 leden tot een half uur voor de vergadering worden voorgedragen bij de secretaris via secretaris@vv-rijsoord.nl.
 1. Benoeming kascontrolecommissie 2022
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Het jaarverslag en de financiële stukken kunnen opgevraagd worden via secretaris@vv-rijsoord.nl. Graag ook aanmelden via dit e-mail adres zodat we de opkomst kunnen bijhouden met het oog op de dan geldende coronamaatregelen.