Peter de Koning coördinator onderhoud

RIJSOORD – We zijn blij dat Peter de Koning de coördinatie van de onderhoudswerkzaamheden op de club op zich wil gaan nemen. Hij gaat voor het bestuur de geplande werkzaamheden, zoals het onderhoud aan de brandblussers, de installaties maar ook eventuele storingen opvolgen. Peter plant en bewaakt ook de jaarlijkse uitgaven die op het onderhoud worden gedaan, zodat we het beschikbare budget zo goed mogelijk inzetten. Peter gaat hierbij samenwerken en afstemmen met de andere vrijwilligers die zich bezighouden met onderhoud. Signaleer je dingen die onderhoud nodig hebben, dan kun je die ook bij Peter melden.