Algemen Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering 8 november

 • RIJSOORD – Tijdens de algemene ledenvergadering van V.V. Rijsoord op 8 november jl. mochten we 23 leden verwelkomen. Het bestuur presenteerde het geïntegreerde jaarverslag 2018/2019 waarin alle commissies van V.V. Rijsoord aan bod kwamen. Klik hier voor het jaarverslag seizoen 2018-2019.

 Iedere commissie deed kort verslag van zijn eigen deel en er was gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Bestuurslid Technische Zaken Emo van Dijk werd door de vergadering herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Secretaris Gerda Kranendonk was niet herkiesbaar. Er hadden zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Gerda blijft nu – na goedkeuring van de vergadering – nog een jaar aan, zodat de leden de tijd hebben een opvolger te zoeken.

  Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de volgende aandachtspunten voor het komende seizoen:

 • Het opstellen van vrijwilligersbeleid waarin alle leden een bijdrage leveren aan het runnen van de vereniging. Want samen zijn we V.V. Rijsoord.
 • Het uitvoeren van de renovatie.
 • Het verder verduurzamen van de vereniging.
 • Het verder uitwerken en concretiseren van het technisch (jeugd)beleid.

  De bestuurssamenstelling voor komend seizoen is als volgt:
  Ramon de Borst – Voorzitter
  met de aandachtsgebieden vrijwilligers, kledingplan, duurzaamheid
  Emo van Dijk – Technische zaken
  met het aandachtsgebied selectie 1 en 2, verenigingsbreed technisch (jeugd)beleid
  Lydia van Loon – Algemene zaken
  met de aandachtsgebieden tuchtzaken, wedstrijdsecretariaat senioren, onderhoud accommodatie en kantine
  Piet van der Meulen – Penningmeester
  met het aandachtsgebied ledenadministratie
  Gerda Kranendonk – Secretaris
  met de aandachtsgebieden redactie en pr en communicatie
  Arie Lodder – Jeugdvoorzitter
  met het aandachtsgebied wedstrijdsecretariaat junioren

  Het bestuur vergadert 2 keer per maand, meestal de eerst maandag van de maand en de derde donderdag van de maand. Het bestuur vergadert 1 keer per 6-8 weken met de voorzitters van de Damesafdeling, de Supportersvereniging en de BCR.