V.V. Rijsoord gaat renoveren, helpen jullie mee?

Oproep aan alle kraaien: help mee en maak de renovatie mogelijk

RIJSOORD – Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gekregen om het renovatieplan, wat bestaat uit een technisch en financieel plan, te gaan realiseren. De uitgangspunten: duurzaam, financieel verantwoord en SAMEN met zoveel mogelijk betrokken leden en Rijsoord gezinde ondernemers.

De totale investering voor de renovatie van 10 kleedkamers, 2 toiletgroepen en de noodzakelijke vervanging van het ventilatiesysteem, de groepenkasten, de CV pomp, oude leidingen en bekabeling, radiatoren, thermostaten en de procedure legionellapreventie, bedraagt 387.000 euro. Naast subsidies, een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds, opbrengsten uit diverse eigen acties en sponsorbijdragen, vragen wij onze leden en andere betrokkenen om deel te nemen aan dit renovatieproject.

Betrokkenheid van leden, ouders, giftgevers, sponsoren en ondernemers is van cruciaal belang om dit grote maar vooral zo noodzakelijke plan ten uitvoer te kunnen brengen.

Hoe kun je helpen?

Via een obligatielening

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering is ingestemt met een obligatielening met het streefbedrag van 72.000 euro in coupures van 250 euro en 1.000 euro.
Rente: 1% jaarlijks achteraf
Looptijd: Maximaal 12 jaar
Inschrijving: Uiterlijk 15 juni 2019
Stortingsdatum: 30 juni 2019
Uitgiftedatum: 1 juli 2019
Minimale aflossing: 6.000 euro per jaar
Eerste uitloting: 1 juli 2020

Inschrijven op de obligatielening kan door het Intekenformulier Obligatielening V.V. Rijsoord hier te downloaden, volledig in te vullen en vervolgens te mailen naar: secretaris@vv-rijsoord.nl of in een gesloten envelop af te geven aan een van de bestuursleden. Na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging met de vervolgstappen.

De inschrijving sluit op 15 juni 2019 of zoveel eerder als de inschrijving is voltekend.

Klik hier voor het Uitgifte obligatie document V.V. Rijsoord

Klik hier voor het Obligatie reglement V.V. Rijsoord

Via een Periodieke schenking

Je kunt natuurlijk ook een gift geven voor de renovatie. En leg je deze gift voor minimaal 5 jaar vast in een periodieke schenkingsovereenkomst, dan betaalt de Belastingdienst mee.

Een voorbeeld:
Je legt voor vijf jaar een jaarlijks bedrag van 500 euro vast
Je valt in de belastingschaal van 51,75%, dan krijg je via je aangifte inkomstenbelasting 258,75 euro terug
Netto kost het je dus 241,25 euro

Spreekt deze manier van schenken je aan of wil je meer informatie? Kijk dan ook even op de site van de Belastingdienst of mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl.

Download hier het Periodiek Schenkingsformulier V.V. Rijsoord
Download hier de Betalingsvolmacht Periodieke Schenking


Via Sponsoring

Wil je (een deel van) een kleedkamer sponsoren als bedrijf, met je team, of kun je materialen of diensten tegen een speciale prijs leveren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag de mogelijkheden.

Door je handen uit de mouwen te steken of leuke acties te bedenken

Ben je handig? Wil je helpen met slopen? Wil je een sponsoractie organiseren? Enz….. Ook dan horen we graag van je via secretaris@vv-rijsoord.nl.