V.V. Rijsoord gaat renoveren, helpen jullie mee?

Oproep aan alle kraaien: help mee en maak de renovatie mogelijk

RIJSOORD – Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur toestemming gekregen om het renovatieplan, wat bestaat uit een technisch en financieel plan, te gaan realiseren. De uitgangspunten: duurzaam, financieel verantwoord en SAMEN met zoveel mogelijk betrokken leden en Rijsoord gezinde ondernemers.

De totale investering voor de renovatie van 10 kleedkamers, 2 toiletgroepen en de noodzakelijke vervanging van het ventilatiesysteem, de groepenkasten, de CV pomp, oude leidingen en bekabeling, radiatoren, thermostaten en de procedure legionellapreventie, bedraagt 387.000 euro. Naast subsidies, een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds, een obligatielening, opbrengsten uit diverse eigen acties en sponsorbijdragen, vragen wij onze leden en andere betrokkenen om deel te nemen aan dit renovatieproject.

Betrokkenheid van leden, ouders, giftgevers, sponsoren en ondernemers is van cruciaal belang om dit grote maar vooral zo noodzakelijke plan ten uitvoer te kunnen brengen.

Een mooie mijlpaal is dat de uitgeschreven obligatielening met een bedrag van 78.000 is volgestort. Een prachtige krachtinspanning van heel veel betrokken kraaien en daar zijn we trots op. Klik hier voor het Obligatie reglement V.V. Rijsoord. En weet je: twee sponsoren met een blauw hart verdubbelen dit bedrag! Dat is natuurlijk ook een meer dan fantastische opsteker voor de club. En een overduidelijk signaal van hun betrokkenheid bij V.V. Rijsoord.

Maar we zijn er nog niet, dus we blijven aan de weg timmeren om meer geld voor de renovatie op te halen. Zo staat er een subsidie aanvraag uit en hebben we nog de nodige lijntjes uitstaan naar vermogensfondsen en sponsoren.

Wil jij ook nog iets betekenen in dit renovatieplan? Dan juichen we dat van harte toe!

Hoe kun je helpen?

Via een Periodieke schenking

Je kunt natuurlijk ook een gift geven voor de renovatie. En leg je deze gift voor minimaal 5 jaar vast in een periodieke schenkingsovereenkomst, dan betaalt de Belastingdienst mee.

Een voorbeeld:
Je legt voor vijf jaar een jaarlijks bedrag van 500 euro vast
Je valt in de belastingschaal van 51,75%, dan krijg je via je aangifte inkomstenbelasting 258,75 euro terug
Netto kost het je dus 241,25 euro

Spreekt deze manier van schenken je aan of wil je meer informatie? Kijk dan ook even op de site van de Belastingdienst of mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl.

Download hier het Periodiek Schenkingsformulier V.V. Rijsoord
Download hier de Betalingsvolmacht Periodieke Schenking


Via Sponsoring

Wil je (een deel van) een kleedkamer sponsoren als bedrijf, met je team, of kun je materialen of diensten tegen een speciale prijs leveren? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag de mogelijkheden.

Door je handen uit de mouwen te steken of leuke acties te bedenken

Ben je handig? Wil je helpen met slopen? Wil je een sponsoractie organiseren? Enz….. Ook dan horen we graag van je via secretaris@vv-rijsoord.nl.