Algemene Leden Vergadering 2018

Verslag Algemene Leden Vergadering

RIJSOORD – Tijdens de algemene ledenvergadering van V.V. Rijsoord op 26 oktober jl. mochten we 34 leden verwelkomen.

Het bestuur presenteerde het geïntegreerde jaarverslag 2017/2018 waarin alle commissies van V.V. Rijsoord aan bod kwamen.
Klik hier voor het jaarverslag

Iedere commissie deed kort verslag van zijn eigen deel en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast presenteerde het bestuur het renovatieplan van de kleedkamers en het herentoilet op hoofdlijnen. Klik hier voor een impressie

Voorzitter Ramon de Borst werd door de vergadering herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur de volgende aandachtspunten voor het komende seizoen:
– Het opstellen van een vrijwilligersbeleid waarin alle leden een bijdrage leveren aan het runnen van de vereniging.
– Het in detail uitwerken van het renovatieplan (zowel technisch als financieel).
– Het integreren van de administratie van de Supportersvereniging in de administratie van de vereniging.
– Het verder uitwerken en concretiseren van het technisch (jeugd)beleid.

De bestuurssamenstelling voor komend seizoen is als volgt:

Ramon de Borst – Voorzitter
met de aandachtsgebieden vrijwilligers, kledingplan, duurzaamheid

Emo van Dijk – Technische zaken (verenigingsbreed)
met het aandachtsgebied wedstrijdsecretariaat senioren,

Lydia van Loon – Algemene zaken
met de aandachtsgebieden tuchtzaken, onderhoud accommodatie en kantine

Piet van der Meulen – Penningmeester
met het aandachtsgebied ledenadministratie

Gerda Kranendonk – Secretaris
met de aandachtsgebieden redactie en pr en communicatie

Arie Lodder – Jeugdvoorzitter
met het aandachtsgebied wedstrijdsecretariaat junioren

Het bestuur vergadert 1 keer per maand, meestal de eerst maandag per maand. Het bestuur vergadert 1 keer per 6-8 weken met de voorzitters van de Damesafdeling, de Supportersvereniging en de BCR.

Leave a Reply