ALV op 26 oktober om 20.00 uur

Aankondiging Algemene Ledenvergadering op 26 oktober

RIJSOORD – Alle leden van V.V. Rijsoord worden van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober om 20.00 uur in de kantine. Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen 2017-2018 en komen de plannen voor het seizoen 2018-2019 op hoofdlijnen voorbij.

Agenda Ledenvergadering 2018.

Wil je voorafgaand aan de vergadering de stukken ontvangen en/of je aanwezigheid doorgeven? Stuur dan een mail naar secretaris@vv-rijsoord.nl. Ruim een week voor de ALV worden de stukken per mail toegezonden.

Kom ook en praat mee over onze club!