Algemene Ledenvergadering

13 oktober 2017

Terugblik ALV 2017

RIJSOORD – Tijdens de algemene ledenvergadering van V.V. Rijsoord op 13 oktober jl. mochten we 31 leden verwelkomen.

Het bestuur presenteerde een geïntegreerd jaarverslag 2016-2017 waarin alle commissies van V.V. Rijsoord aan bod kwamen. Iedere commissie presenteerde zijn eigen deel en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen resulteerden in de volgende aandachtspunten voor 2017-2018:
– Meer aandacht voor de senioren elftallen. Het aanvoerdersoverleg wordt daarom nieuw leven ingeblazen.
– Het innen van de contributie. De vele storno’s kosten het bestuur veel tijd en de vereniging geld. Hier zoeken we een oplossing voor.
– Het werven van nieuwe leden voor de Supportersvereniging.
– Een plan en begroting voor onderhoud van het sportcomplex (gebouwen) zoals de kleedkamers, het herentoilet en het dak van het hoofdgebouw.

De bestuurssamenstelling voor komend seizoen is als volgt:

Ramon de Borst – Voorzitter
aandachtsgebieden: vrijwilligers, kledingplan, duurzaamheid

Emo van Dijk – Technische zaken (verenigingsbreed)
aandachtsgebied: wedstrijdsecretariaat senioren

Lydia van Loon – Algemene zaken
aandachtsgebieden: tuchtzaken, onderhoud accommodatie en kantine
uitvoerend: wedstrijdsecretariaat senioren

Piet van der Meulen – Penningmeester
aandachtsgebied: ledenadministratie

Gerda Kranendonk – Secretaris
aandachtsgebieden: redactie en pr en communicatie

Arie Lodder – Jeugdvoorzitter
aandachtsgebied: wedstrijdsecretariaat junioren

Het bestuur vergadert 1 keer per maand, in principe de eerste maandag van de maand. Een keer per 6 weken vergadert het bestuur met de voorzitters van de Damesafdeling, de Supportersvereniging en de BCR.

Leave a Reply