Zonnepanelen voor V.V. Rijsoord

Duurzaam en goed voor het milieu

Zonnepanelen voor V.V. Rijsoord

RIJSOORD – Maandag 12 juni ontving voorzitter Ramon de Borst uit handen van wethouder Maarten Japenga (duurzaamheid) en Peter van Dommele van Softs een set zogenaamde SponsorSolars. Hiermee is V.V. Rijsoord de eerste voetbalvereniging in Ridderkerk die wordt verduurzaamd. De gemeente Ridderkerk en het Sliedrechtse bedrijf Softs gaan plaatselijke sportverenigingen helpen energie te besparen en te verduurzamen. Het zijn zonnepanelen waarmee de vereniging de energiekosten kan reduceren en duurzame energie kan opwekken. Daarmee gaat het eerste Ridderkerkse Energie Sponsoring-project van start. Ridderkerk is een van de koplopers op dit gebied.

Wij krijgen de zonnepanelen gratis, dankzij de binnenkort in Ridderkerk te plaatsen Softs Points. Dat zijn draaibare driekantige panelen die bijvoorbeeld tegen de gevels van gebouwen of op de plek van de traditionele reclameborden langs de sportvelden geplaatst kunnen worden. Eén kant zorgt voor zonne-energie, terwijl de twee andere kanten van de driehoek andere functies hebben, zoals luchtzuivering en reclame.

Het is een manier om het sponsoren van onze club aantrekkelijker te maken: het wordt meer dan het simpel doneren van een geldbedrag, want de Softs Points helpen mee ook andere bedrijfsdoeleinden te realiseren. Een Softs Point fungeert op het ene moment als reclamebord. Op andere momenten fungeren de borden als zonnepaneel of als luchtzuiveraar. De slimme combinaties van functies leveren het bedrijf Softs voldoende geld op om bij sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen gratis zonnepanelen te installeren. De besparing aan energiekosten bij de club kunnen we , terwijl er tegelijkertijd sprake is van verdere verduurzaming van de sportvereniging.

Behalve op het sportpark in Rijsoord wordt het concept met Softs Points en zonnepanelen ook toegepast op sportpark Reijerpark.

De Softs Point-systemen worden gemaakt door mensen uit Ridderkerk. Werkzoekenden worden daarvoor opgeleid en krijgen een baan.

De introductie van de innovatieve Softs Points met bijbehorende SponsorSolars sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van het Ridderkerkse college. Softs helpt bij het omzetten van een overschot aan schone zonne-energie in gemeenten in financiering voor verduurzaming van vastgoed en verlaging van energiekosten bij maatschappelijke organisaties. Energie die over is, kun je aan iemand doorgeven: Energie Sponsoring.

Ontvangst solars

Op de foto van links naar rechts: Ramon de Borst (voorzitter V.V. Rijsoord), Marten Japenga (wethouder duurzaamheid) en Peter van Dommele (Softs)

Leave a Reply